JINO

jino_suki

1font

coffee

▲ JINO**MUG

chichihaha

▲ JINO**MUG/BOWL/MUG

hana

▲ JINO**POT

junio

▲ JINO**SHORT

total

▲ JINO**ALLSIZE

 

*****

 

▼JINO_SHORT
_size**about  Φ77mm×h80mm
_color**white

▼JINO_TALL
_size**about  Φ75mm×h95mm
_color**white

▼JINO_MUG
_size**about  Φ83mm×h80mm
_color**white

▼JINO_BOWL
_size**about  Φ115mm×h57mm
_color**white

▼JINO_MULTPOT
_size**about  Φ108mm×h110mm
_color**white

★より詳細な情報はSTORE PAGEでご覧いただけます
<<< STORE PAGE >>>